Рейнбоу Сервиз

 
RAINBOW УСЛУГИ


"РЕЙНБОУ СЕРВИЗ" ООД е единствения, оторизиран от Производителя Rexair LLC, Troy, Michigan, USA, сервиз на почистващи системи RAINBOW, за територията на България.

  1. Сервизът извършва ежегоден безплатен технически преглед на намиращите се в гаранция почистващи системи RAINBOW и продължаването й съгласно издадената Гаранционна карта и представянето на последната в сервиза. Транспортирането на почистващата система до сервиза и обратно, както и евентуалната профилактика, са за сметка на клиента.

  2. Сервизът извършва всички видове гаранционни ремонти, като вложените части, труд и транспорт са за негова сметка.

  3. Всички видове извън-гаранционни ремонти се извършват само с оригинални части, доставени от Производителя.

  4. Сервизът извършва ежегодно техническо обслужване / профилактика / - свободно или абонаментно. Профилактиката включва контрол на всички въртящи възли и детайли, проверка на изолацията и елементи от ел. верига и цялостно почистване с ултразвук. Необходимото време за извършване на профилактиката е около 4 часа.

  5. Срок за изпълнение на ремонт или профилактика – 48 часа.

  6. Експресен ремонт, по желание на клиента и изпълнение до 6 часа – завишаване цената на труда с 50%.

  7. Посещение и консултация на място при клиента.

  8. Обучение за работа с RAINBOW и принадлежностите му.

  9. Доставка на почистващи системи до клиента и въвеждането им в експлоатация.

Внимание!
        Уважаеми клиенти, гаранция е отговорността на производителя за дефекти допуснати в процеса на производство и проявили се в процеса на експлоатация в гаранционния срок.
       При заявка за гаранционен ремонт, ако след проведената експертиза се установи че повредата е резултат от неправилна експлоатация или невнимателно обслужване, то извършените дейности са за сметка на клиента.

затвори

 resize